Otilian Alinescu (Стаc Блажински) (blajinski) wrote,
Otilian Alinescu (Стаc Блажински)
blajinski

...

Viaţa îmi curge încet
ca apa unui pârău
care, de-acum, nu prea ştie...
Adică, ştie, dar, rău
unde talpa să-i fie,
căci, în a ei cale,
nu mai e vale...
Tags: versuri 2011
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author