Otilian Alinescu (Стаc Блажински) (blajinski) wrote,
Otilian Alinescu (Стаc Блажински)
blajinski

tăcere prinsă-ntr-o cruntă splendoare


Aici nu se spune nimic -
se tace...

Aici se scrie pe suflet cu ace...

Aici cuprinsul  nu are valoare...

...tăcerea-i prinsă-ntr-o cruntă splendoare
şi doare.
Doare!

Tags: versuri 2011
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author